روح بی ارزش من

روح من اين نزديکي است
گوشه اي افتاده  
درهمين شهر بزرگ
درکوچه هاي دلداده
کوچه هايي بس عريض
عشق هائي بس عميق
روح من اين نزديكي است
آن طرف 
کوچه بن بست خيانت
و سه راه ناباوري
روح من اين نزديکي است
درسرازيري عشق
و خيابان گريز  
به همراه باران
اشک ريزان
فراوان فراوان
غمگين تر از باران
روح من اين نزديکي است
/ 3 نظر / 7 بازدید
ALI

سلام ديدی آخر به کجا عاقبت کار کشيد عشق مارا به سر کوچه و بازار کشيد .

yaser

سلام گلناز خانم شعر زيبايی بود ----- مطلب قبليت نيز قابل تامل بود ...موفق باشی

من و غریبه

سلام عزيزم.خيلی زيبا بود کاش همه عشقها عميق و صادقانه باشند تا همه روحها آرام گيرند.موفق باشی تا بعد...