سورئاليسم

تاس نشسته خوش

خوشبختی و بدبختی

در شعبده ورق چشمهای فراخ زّل زده

گراگرد چتری باز

تا انتقام تنديسک کک کولی چه باشد

دست من می فشارد دست اورا

اگرمی شدازطالع خودبگريزم .

                                            آندره برتون ـ سراب ـ ۱۹۴۰

/ 3 نظر / 5 بازدید
گل پری

سلــــــــــــــــــــــــــــــــــــام.اوووووووووووووووووووووووول!!

گل پری

ببین من هیچی از این چیزایی که نوشتی نفهمیدم. شرمنده اخلاقت.

گل پری

در ضمن بازم خودم اومدم و فهمیدم که آپ کردی.پس کی می خوای این عادتت رو ترک کنی؟