تسليم

متاسفم ...........

همه چيز دست به دست هم دادند ..............

/ 2 نظر / 9 بازدید
kian

امون بده فقط يه بار .... بالی تا آسمون بده .....

ehsan

درود....جه جالب که اين پستت با موضوع پست جديد من يکی هست....راستی...تسليم ...نشو...پاشو....مغرور تر از هميشه...به راهت ادامه بده....شاد باشی...تا بعد