برای خداوند کافی است !!!

برای خداوندکافی است !

/>

برای خداوند همینقدر که به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم  و مایه عذاب یکدیگر نشویم کافی است !

برای خداوند همینقدر که به تفاوتهای فکری یکدیگر احترام بگذاریم کافی است !

برای خداوند همینقدر که به یکدیگر اهانت نکنیم و حسادت نورزیم و مانع پیشرفت یکدیگر نشویم کافی است !

برای من همین چند جمله برای رفتن به بهشت کافی است !

/ 3 نظر / 20 بازدید
آيش

خواندم.زيبا بود..صفحه به صفحه... بخوانم ..ببينم آيا زيبا می شوم؟.. منتظر قدم سبزت..

گاهی دلم براي خودم تنگ می شود

يادم رفت بگم... ميدونستی خيلی ماه هستی