سلام

من عاشق تنوع و تغيير هستم  ... دوست دارم هميشه در حال حرکت و تغيير باشم ... الان که نگاه می کنم می بينم هر سال با سال قبلم تفاوتهائی داشتم .... که اين موضوع يکم منو از خودم راضی می کنه ... وای اگه روزی احساس کنم ديگه يکنواخت و تکراری شدم ... اون روز روز مرگ منه ... اينو جدی می گم ... فکر می کنم بزرگترين فرصت برای تغيير اينه که يک فرصت کاری بهت بدن ... يک ميز ... يک کامپيوتر ... و يک وظيفه ... حالا ديگه نوبت منه !! تمام کنش و واکنش های دنيا روی اين حساب به وجود آمدند که مانع حرکت باشن ... جز انسان ! اين نظر منه ... من هميشه به خودم اجبار می کنم که تغيير کنم در هر زمينه ای ... شخصی . کاری . تفريحی و ... البته مطالعه هم می کنم ... فکر می کنم زندگی يعنی تغيير ... البته بعضی وقتها زندگی به آدما فرصت تغيير نمی ده ... برای همين اونا غصه دار می شن ... برای همينه که می گن زندگی بی رحمه ! بايد به زور ازش فرصت بگيريم برای حرکت و تعالی ... به زور ... با چنگ و دندون ... تا حالا شده با تمام نيرو دنبال قضيه ای رو بگيريد و موفق نشيد ؟ خب مطمئن باشيد که تمام نيروتون رو به کار نگرفتيد ... سخت ترين حرکت برداشتن اولين قدم است ... و اغلب  جائی که تا پيروزی فقط يک قدم فاصله داريد دست برمی داريد شکست می خوريد ... اونائی پيروز می شن که همون قدم آخر رو که خيلی ها پا پس می ذارند بازم پيش می رن ... يعنی فقط به پيروزی فکرمی کنند ... همين و بس ... من فکرمی کنم ما انسانها به هر چيزی قادر هستيم ... و هرچيزی رو که بتونيم تخيل کنيم روزی به واقعيت می انجامد ... در طول تاريخ هم تمام تخيلات انسانها به واقعيت تبديل شده .... که بعد از اين هم خواهد شد ... من به تخيل خيلی اعتقاد دارم ... خيلی زياد ... تخيل زائيده علم است ... اين نظر منه ! درهرصورت اينو می دونم که بايد زندگی کنم ... موفق و موفق ... شما هم همينطور ... نگذاريد آدمهای ديگه گوی رقابت را از شما بگيرند ... شما گوی رقابت را بگيريد .... به پيروزی فکرمی کنم و اينکه من بايد موفق باشم !‌ تا موفقيت يک قدم فاصله داريم ....

/ 3 نظر / 8 بازدید
azade

واقعا آرزوت به دلم نشست که خواستی به آرزوم برسم ...مرسی که بهم سر زدی ....چند وقت ديگه می گم رسيدم يا نه !!!!

ehsan

درود....خوبی؟...ببخش که چند وقتی هست که بهت سر نزدم.....راستی تو متولد خرداد نيستی؟...موفق باشی....تا بعد

محمود صبی پور

جالبه! ان نوشته خیلی به درد من خورد .واقعا بعضی وقتها زود نا امید می شم . البته در مسائل کاری نه . توی کار خیلی سر سختم ! و اغلب موفق می شم . از نوشته ات ممنونم