تيک تاک

تيک تاک ... تيک تاک .... تيک تاک . زمان می گذرد و اين روزهای زيبا و کوتاهی همچون ثانيه ای در حال گذرند .... تيک تا ک .... تيک تاک .... تيک تاک .... سالهای زندگيم رو به رشدند و من هرروز که به عمرم افزوده می شود بيشتر به اين سوال می رسم که زندگی چيست ؟ تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک .... ديروز دوست داشتم برای مادرم گل بخرم ولی در آخرين لحظه به اين نتيجه رسيدم که گل فروشی تا خانه ما فاصله اش خيلی زياد است برای همين نخريدم .... تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... هرچقدر بزرگتر می شوم به اين فکر می کنم که واقعا خداچيست ؟ تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک .... ديروز يک پسرک خيابانی درپشت چراغ قرمز از من خواست گل بخرم و من نخريدم او کار جالبی کرد يک شاخه از گلهايش را برچيد و به من هديه کرد ... تيک تاک ...تيک تاک .... تيک تاک .... هرچقدر که صورتم جاافتاده تر می شود به اين فکر می کنم که واقعا عشق چيست‌؟ تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک ... چندوقت پيش هنگامی که نامزدم از من خداحافظی می کرد و برای هميشه مرا ترک کرد به او گفتم شايد کمی تلاش همه چيز رو عوض کند و او به من گفت بهت زنگ می زنم .... می دانستم که هرگز ديگر زنگ نمی زند .... تيک تاک ... تيک تاک .... تيک تاک .... هرچقدر که پدرم پيرترمی شود و گذرزمان را روی چهره اش می بينم به اين فکر می کنم که آيا روزی او نيز کودک بوده است ؟ تيک تاک ... تيک تاک ... تيک تاک .... چندوقت پيش مادربزرگم مريض شده بود پدرم سراسيمه به خانه آمد من داشتم کتاب می خواندم به من نگاه کرد و من گفتم که مادربزرگ حالش چطور است گفت می ترسم تعجب کردم گفتم از چه ؟ گفت می ترسم بميرد ... تيک تاک .... تيک تاک .... تيک تاک ......تيک تاک ...... تيک تاک ..... تيک تاک ...... تيک تاک ....تيک تاک

/ 3 نظر / 3 بازدید
محمد ( دفتر خاکستری )

سلام به گلناز عزيزم خوبی؟ متنت خيلی خيلی زيبا بود خيلی قشنگ نوشته بودی واقعا عالی بود وبلاگت هم خيلی خيلی قشنگه دوست عزيز ... برات آرزوی موفقيت تو تمام مراحل زندگی رو دارم و اميدوارم هر روز زندگيت بهتر از ديروز باشه و هميشه شاد و خوشهال و عاشق و خندون باشی ... منم آپ کردم اگه سر بزنی خيلی خيلی خوشحالم می کنی چشم براهم ... منتظرم هااااا ... دير نکنی ...!‌موفق باشی دوست من و اميدوارم دلت هميشه آسمونی باشه

من و غریبه

سلام دوست خوبم.اومدم باهات خداحافظی کنم وبلاگ منم تعطيل شد.ممنون که تو اين مدت بهم سرزدی ، نظر دادی و منو همراهی کردی.خدانگهدار

شب آشيان ...

خيلی عجيبه !!!!!!۱ فقط يک زن می تونه متن به اين زيبايی رو بنويسه . يک زن که صفت رحمت رو از خدا به ارث برده . نديده و نشناخته دوستتان دارم . اگر وقت داشتيد خوشحال می شم که يک نامه از شما در صندوق پستی ام ببينم .