سه جمله که برای من مفيد بود

نگذاريد ديگران آشغالهای روحشان را در روح شما خالی کنند .

 

دقت کن . يک لحظه بی دقتی سر تو را به باد خواهد داد .

 

زندگی مسابقه ای بين زنان و مردان ... مردان برای اينکه ببرند و زنان برای اينکه نبازند .

/ 2 نظر / 7 بازدید
ايمان

به نظر من هيچ مسابقه ای وجود نداره. همه دارن زندگيشون رو می کنن. اين تصور مسابقه غلطه. تو مدرسه بوديم، مامان و بابا: اگه درس نخونی از بقيه عقب می افتی ها! .حالا: اگه فوق ليسانس قبول نشی،‌از بقيه دوستات عقب می افتی ها! آخه مگه مسابقه است؟ همين تفکر باعث می شه همه خودشون رو به آب و آتيش بزنن تا به اصطلاح مسابقه رو نبازند. و برای اين کار، حتی پا روی خيلی چيزا می زارن. ولی راستشو بخوای، مسابقه ای در کار نيست...

كيان

روز ها فکر من اينست و همه شب سخنم ......که چرا غافل ز احوال دل خويشتنم .... از کجا آمده ام.... آمدنم بهر چه بود ..........