کودک من

سلام کودک من

شوق داشتنت را دارم

حیف!

جای دیگری به دنیا آمدی !

/ 33 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حسام

کودکان نازاده مان را با دست خود کفن کرديم..

گل پری

یه مدتی نبودم. ولی می خوام از این به بعد باشم و وبلاگم رو به روز کنم و به دوستای خوبی مثل تو سر بزنم.

گل پری

سلاااااااام... یووووووهوووووووووو من اومدم... چطور مطوری خانوم خانوماااااااااا؟... خوبی؟

گل پری

در مورد این نوشته ات نمی دونم چی باید بگم. یه حسی بهم داد. یه جوری که نمی دونم چه جوریه... آره درست فهمیدی ... همون جوری!!!

گل پری

من و قهر؟ واااا !!!! چه حرفا می زنی ها خواهر... خودت بیشتر از هر کسی میدونی که من چه قدر نوشتنت رو دوست دارم.

گل پری

وای خدا چه قدر کار دارم . ببخشید تو رو خدا باید زودی برم. فعلا تا بعد... دوستت دارم ***آسمونت همیشه پر ستاره***

دومان

و من صدايت می کنم و تو در ميان اين همه سکوت نمی شنوی ...

گل پری

سلام خانوم خانوما خبری نيست ازت. من چند باری به روز کردم ها نميای اون ورا؟ کجايی؟ مشکوک ميزنی. خبريه؟ آره ... فوضولم

مانی مقدم

پشت به آینه ایستاده ام چشمانم را بسته ام روی خاطراتی که اکنون زرد گشته اند، شعرهای زيبائی داريد.مزه تلخی به کام ميگذارند