ثبات

دوست داشتم عاشقانه تر می شد

کمی پررنگ تر

پررنگ تر

و دوامش

........  ؟؟؟

/ 3 نظر / 7 بازدید
میرزایی

سلام فرشته عشق نداند که چیست قصه مخوان بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز با "لب های دهنی شده " بروزم و منتظر یا علی