شمع

به نظر من شمع زيبائي خاصي داره ... من معمولا هرجا شمع زيبائي ببينم مي خرم .... دوستانم هم اكثرا به من شمع هديه مي دهند .... ولي از بين شمع هائي كه دارم يكي از آنها خيلي قديمي است .... كمي هم استفاده شده است و چند تا ضربه خوردگي هم دارد ...... ولي اين شمع رو از همه بيشتر دوست دارم ....... اولين شمعي نيست كه خريدم بلكه اولين شمعي است كه باعث شد به شمع علاقه مند بشم ... اولين بار زيبائي شمع را در اين شمع ديدم كه باعث شدم  شمع هاي ديگر را بخرم ......... براي همين خيلي براش ارزش قائل هستم ...... وقتي عميق تر به قضيه فكر مي كنم مي بينم دوروبرمن هستند آدمهائي كه باعث شدند زيبائي را درك كنم و از طريق آنها به وجود يكي ديگر از زيبائيهاي آفرينش پي ببرم و در ديگران به دنبالش بگردم .... البته آدمهائي هم بودند كه با زشتي خودشان مرا متوجه زيبائي ديگران كردند ...... هميشه بين زيبائي و زشتي متحير بودم و فكر مي كنم تا آخرين روز زندگيم هم همچنان متحير باشم ....... نمي دانم آيا بايد همه زيبا باشند ؟ يا اينكه نبايد هيچكس زشت باشد؟ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بعضي مواقع ما انسانها به اشياء بيشتر احترام مي گذاريم شايد به اين دليل كه آنها هيچ كنش و واكنشي نسبت به اعمال ما ندارند ....... چه خوب باشيم چه بد آنها باقي مي مانند نه وصلي نه هجري ..... باز بيشتر تعجب مي كنم چون گاهي اوقات ما عاشق اشياء مي شويم و اگر آنها را ازدست بدهيم عميقا ناراحت خواهيم شد .... مطمئن هستم هر كدام ازما لااقل يك بار عاشق يكي از اشياء يا وسائلمان شده ايم .... درحاليكه آنها بي وفاترين

معشوق هستند ...... هركسي مي تواند آنها را داشته باشد . آنها هيچوقت اعتراضي نمي كنند ...... درهرراهي مي توان از آنها استفاده كرد .... آنها هيچ وقت شكايت نمي كنند ...... هيچ توقعي از شما ندارند ...... مي توانيد به راحتي آنها را ازبين ببريد و دردشان نگيرد .......... هيچوقت گريه نمي كنند و هزار مسئلة ديگر .... تا چندوقت پيش فکرمی کردم که اگر آن شمع قديمی را ازدست بدهم خيلی خيلی ناراحت شوم برای همين امتحان کردم .... آن را تکه تکه کردم و دورريختم ....  اونقدرها هم ناراحت نشدم ولی احساس آزادی کردم .... اين شمع مرا دربند خود کرده بود و همين مرا محدودمی کرد ....  از وقتی که آن را دورانداختم شمع های بيشتری خريدم وبه هيچکدامشان هم علاقه ای ندارم ... اگرروزی بخواهم برای کسی هديه ای بخرم حتما برايش شمع خواهم خريد !

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
hakan

سلام اما از زندگي نوشتيد زندگي به چه معنا است نه گمش كرديم