سوفي

شعر نوشته - صوفي بانو


صوفي بانو
شعر نوشته

صدف را دوست دارم

 

و مرواریدش

 

چه فرقی دارد مال من باشد یا نباشد

 

دریا را دوست دارم

 

و موج هایش

 

چه فرقی دارد  

 

آرام یا مواج باشد

 

کویر را دوست دارم

 

و آسمانش

 

چه فرقی دارد

 

روز یا شب باشد

 

تورا دوست دارم

 

و مهربانی هایت

 

چه فرقی دارد

 

کم یا زیاد باشد !

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٦ دی ،۱۳۸٥ - سوفي