سوفي

چند کلمه چرند و پرند - صوفي بانو


صوفي بانو
چند کلمه چرند و پرند

آدما قیمت دارن منم قیمت دارم ، تماممون فروشنده ایم، بالاخره اگر موقعیتی پیش بیاد ما خودمونو می فروشیم البته بستگی به قیمت خریدار داره . من که فکر نمی کنم گرون باشم ولی به خاطر هر چیزی خودمو نمی فروشم  .
کسی که داری بلاگ منو میخونی بدون آدما آنقدر زیادن که فرصتی برای کسی نیست و همه فراموش می شن. بزا یه نصیحت بت بکنم: هیچکس برات مهم نباشه . الان تو بری خیلیای دیگه جاتو میگیرن خیلی زود . چیزی که واقعاً وجود داره آدم.  وما زنده ایم که زندگی کنیم . یعنی از اینکه زنده ایم و از این موقعیت لذت ببریم پس هر چیزی که احساس می کنی بت لذت میده انجامش بده لذت من الان اینه که اینجور باشم .
سعی کن احسساتتو بشکونی. چون وقتی این کارو بکونی به هرچی بخوای میرسی . این احساساته که خیلی ها رو بدبخت کرده مخصوصاً خیلی از دخترا .
زیادی حرف زدم .

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٥ - سوفي