سوفي

مرگ - صوفي بانو


صوفي بانو
مرگ

 * * *‌

روزی مرگ ما را در آغوش خواهد گرفت

و آن روز ديگر کسی نخواهد گفت :‌اين مال من !

* * *

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٤ - سوفي