سوفي

صوفي بانو


صوفي بانو
کودک من

سلام کودک من

شوق داشتنت را دارم

حیف!

جای دیگری به دنیا آمدی !

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٦ - سوفي